Mariager Sydesalt er et naturprodukt – en ursalt, der er opstået for 250 millioner år siden. 

Allerede i Middelalderen blev saltvand sydet i sydehytter som den, vi bruger i Mariager. 

Sydningen foregår i store jernkar, hvor saltholdigt vand sydes over åben ild, så kun saltkrystallerne ligger tilbage.