Mariager Sydesalt er et naturprodukt – en ursalt, der er opstået for 250 millioner år siden. Allerede i Middelalderen blev saltvand sydet i sydehytter som den, vi bruger i Mariager. Sydningen foregår i store jernkar, hvor saltholdigt vand sydes over åben ild, så kun saltkrystallerne ligger tilbage.